Частен професионален колеж „Доктрина Локус” е създаден съгласно Закона за професионалното образование и обучение. Колежът предлага редовно, задочно, дистанционно обучение и обучение по индивидуален план.

ВАЖНО: Към момента единствено е възможно обучение в индивидуални онлайн курсове ТУК!